وبینارهای مستر کوچینگ معامله گری

از آنجایی که بیشتر استراتژی ها به دلایل روانشناختی و خطاهای ذهنی معامله گران، سقوط می کنند ما در کالج تی بورس مستر کوچینگ معامله گری را به عنوان مفید ترین بخش کالج تی بورس در نظر گرفته ایم و اهمیت بسیار زیادی برای آن قائل هستیم و امیدواریم برگزار منظم وبینارهای مستر کوچینگ معامله گری، بتواند از شما عزیزان معامله گران بهتری بسازد.