جلسه سوم: سوگیری های ذهنی شناختی معامله گر

ما نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی باعث تبدیل شدن ما به یک معامله گر موفق، منضبط، مطمئن و حرفه ای می شود. اما می توانیم بگوییم که خیلی از اشتباهات و سوگیری های شناختی معامله گران مانع این موفقیت خواهد شد. پس تنها چیزی که لازم است ما بدانیم. این است که اگر ما بتوانیم این خطاها را حذف کنیم و آن را انجام ندهیم، جلوی مواردی را که اجازه به ما اجازه نمی دهد معامله گر شویم را گرفته ایم.