جلسه صفر: چرایی دوره سبک زندگی معامله گر

در دوره سبک زندگی معامله گر ما ذهن شما را وارد چرخه توانمندسازی می‌کنیم، که این چرخه با شناسایی اشتباهات شروع و با تدوین قوانین معامله گری، ایجاد تعهدات معامله گر و در نهایت عادت‌سازی به پایان خواهد رسید. هدف ما این است که در شما عاداتی ایجاد کنیم که همیشه از شما در معاملاتتان مراقبت کنند.