معامله‌گری با ایمان صاحبدادی

من ایمان صاحبدادی هستم و می خواهم شما را با معامله گری آشنا کنم. از سال 1385 وارد فعالیتم رو در بازار بورس شروع کردم و بعد از مطالعات زیاد و کسب تجربه کالج تی‌بورس را در سال 1394 به منظور آموزش بازار بورس به زبان ساده و کاربردی، راه‌اندازی کردم.

موضوع مورد علاقه من در دنیای مالی، روانشناسی و اقتصاد رفتاری است و اعتقاد دارم مهم‌ترین دارایی یک معامله‌گر، قدرت ذهن اوستبه همین دلیل تمام مطالعات چند سال اخیر من در همین راستا بوده است.

این دانش در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا به کمک آن در هنگام معاملات کنترل بهتری بر معاملات خود داشته باشید.

ایمان صاحبدادی | معامله گر حرفه ای بازارهای بورس ایران و سهام جهانی

میزان تخصص در بازارهای مالی

از نگاه من موفقیت در تمامی بازارهای مالی موجود، بازتابی از خودکنترلی ما در مواجهه با هیجانات و احساسات موجود در این بازارهاست.

ایمان صاحبدادی
معامله‌گری در بورس ایران 90%
معامله‌گری در سهام جهانی 80%
معامله‌گری در بازار فارکس
معامه‌گری در ارزهای دیجیتال
معامله‌گری در بازار آتی

عملکرد معامله گری ایمان صاحبدادی | بورس در سال 1400

 • هیچ خرید و فروشی در این ماه انجام نشده است.

مشاهده جزئیات معاملات

عملکرد معاملات بورس ایران مهندس ایمان صاحبدادی
 
 • 1400/09/09: فروش 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 111,628 ريال | 7 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

 

عملکرد معاملات بورس ایران مهندس ایمان صاحبدادی

 • 1400/08/04: فروش 24,260 سهم فن آوران متوسط 402,590 ريال | 3 درصد زیان
 • 1400/08/15: خريد 83,730 سهم پتروشيمي نوري متوسط 120,130 ريال

مشاهده جزئیات معاملات

عملکرد معاملات بورس ایران مهندس ایمان صاحبدادی

 • 1400/07/10: خريد 24,260 سهم فن آوران متوسط 413,120 ريال
 • 1400/07/20: فروش 262,814 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,881 ريال | 2 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

 

عملکرد معاملات بورس ایران مهندس ایمان صاحبدادی

 • 1400/06/07: فروش 100,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 116,900 ريال | 22 درصد سود
 • 1400/06/08: فروش 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 18,424 ريال | 8 درصد سود
 • 1400/06/14: خريد 143,828 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,120 ريال
 • 1400/06/15: خريد 118,986 سهم پرداخت الكترونيك سامان كيش متوسط 31,018 ريال
 • 1400/06/20: خريد 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 274,980 ريال
 • 1400/06/27: فروش 36,695 سهم پتروشیمی زاگرس متوسط 258,189 ريال | 6 درصد زیان

مشاهده جزئیات معاملات

 

6

 • 1400/05/06: فروش 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 60,905 ريال | 18 درصد سود
 • 1400/05/06: خريد 105,000 سهم پليمر آريا ساسول متوسط 95,303 ريال
 • 1400/05/18: خريد 565,200 سهم فولاد خوزستان متوسط 17,040 ريال
 • 1400/05/24: فروش 5000 سهم پلیمر آریا ساسول با متوسط قیمت 119,980 ریال جهت (موقعیت اضطراری) | 25 درصد سود

مشاهده جزئیات معاملات

عملکرد معاملات بورس ایران مهندس ایمان صاحبدادی

 • 1400/04/05: خريد 175,000 سهم صنعتی صبانور متوسط 51,720 ريال

مشاهده جزئیات معاملات

آیا به مشاوره ایمان صاحبدادی نیاز دارید؟